Pisa-studier

Under 2016 kommer forskning om Pisa-testen att utvecklas av forskare från Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, Högskolan Dalarna och Jönköping University samt av doktorander kopplade till Jönköping University.

Doktorand Lars Almén Jönköping University

Doktorand Lars Almén
Jönköping University

Doktorand Lars Almén har en  Master i pedagogik på en uppsatsen: Dom har den alltid med sej Lärares uppfattningar kring ett iPad-projekt. Nu studerar Lars förhållandet mellan: elevernas användningen av datorer i skolarbetet – resultaten på Pisa-testen – i en jämförelse mellan Polen, Korea och Sverige. Handledare för Lars är docent Cecilia Bjursell, Jönköping University och professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet.

 

 

 

Doktorand Carina Leffler Jönköping University

Doktorand Carina Leffler
Jönköping University

Doktorand Carina Leffler, tillika förvaltningschef i Bjuvs kommun, bedriver forskning om förvaltningschefers (barn- och utbildningsförvaltningar) uppfattningar av Pisa-testens betydelse för utvecklingen av högre kvalitet i skolans undervisning. Hon undersöker dessutom förvaltningschefernas förståelse av skollagens krav om en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt hur den lokala FoU-verksamhetens innehåll påverkas av resultaten i Pisa-testen.

 

 

Porträtt Tomas Kroksmark

Professor Tomas 
Jönköping University

Fokus i denna forskning gäller i första hand hur undervisning och lärande genomförs i de bästa länderna i Pisa-testen (Kina, Singapore och Sydkorea) jämfört med hur sådan genomförs i till exempel Sverige. En av de bärande idéerna som ligger som grund för denna forskning finns publicerad under DN-debatt: Har Sverige något att lära av de bästa Pisa-länderna?

 

 

 

lrgscaleFDF_38669

Dat var bättre förr…

Vi gör antagandet att lärande är något som eleven gör – en handling. När vi lär oss något då gör vi också något. Dessa handlingar existerar inom ramen för alla länders politik och religiösa ståndpunkter men sker också oavsett kön, etnicitet, socioekonomiska omständigheter, historia, kultur eller geografisk hemvist. När en 15-åring sitter framför en fråga eller ett problem i Pisa-testen tar sig hon eller han an frågan eller problemet på ett konkret sätt. Eleverna använder sig av kunskaper och erfarenheter som är inlärda men också av en metod, en strategi eller en taktik med vars hjälp svaren avges. Kunskaper och metoder för att svara på frågor eller för att lösa problem måste de ha lärt sig i skolan (eller i vardagen) oberoende av de samhällsstrukturer som de lever i eller under. På motsvarande sätt har svenska 15-åringar erövrat kunskaper och metoder som de använder. Frågan är vad de respektive ländernas 15-åringar kan och vilka metoder de använder när de svara på frågor eller löser problem i Pisa-testen eller i skolan. Det är de frågorna vi vill komma åt, som vi vill ha svaret på. I detta ligger antagandet att de handlar på kvalitativt olika sätt när de lär sig saker och ting i skolan och att de använde skilda metoder då de lär sig och då de löser skolproblem. Om man accepterar de här typen av antaganden skulle det kunna betyda att svensk skola – och för övrigt de flesta skolor i Europa och i USA – skulle kunna lära något från de främsta i Pisa-testen, av det skälet att skolorna i Västvärlden gör sämre resultat än vad skolorna gör i Sydostasien.

Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svgFlag_of_South_Korea.svgFlag_of_Singapore.svg

Då måste vi också avstå från förklaringar av skillnaderna som att de beror på väsensskilda kunskaps- och lärandekulturer, nationell historia, politiska system, eller att synen på den lärande människan är helt olika, att hot, omänskliga krav och utstötningsmekanismerna är radikalt annorlunda och att det är faktorer som dessa som är avgörande till Kinas, Singapores och Syd Koreas fördel.

image001

I förberedelserna för ett forskningsprojekt har representanter för Ministry of Education i Singapore besökt oss – under ledning av Director/ Standards & Research. Academy of Singapore  Teachers Teoh Ting San (tvåa från höger). Besöket gällde bland annat frågan om forskande lärare i skolan men också planering för framtida forskningsutbyte på temat Världens bästa undervisning.

Ny bok om Pisa ocScreen Shot 2016-03-20 at 15.40.56h om hur man tanker och arbetet med skolan i de länder som gör de bästa resultaten. Det är de främsta skolexperterna från Kina, Singapore, Sydkorea och Finland som presenterar och diskuterar skola och undervisningskvalitet som grund för det bästa lärandet. Boken är under utgivning och släpps under hösten 2016.

Notera att flera av författarna i boken presenterar och redovisar sin syn på och erfarenheter av den utmärkta skolan vid konferenserna i Stockholm, Jönköping och Malmö i mars 2017. Mer…

 

Spara / Dela
  • Facebook
  • del.icio.us
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!