Hem

Since 1950

Nu är jag professor emeritus. Det betyder att jag inte längre är anställd vid något universitet. Det betyder också att jag numera bestämmer över vad jag själv vill göra – var och när jag ska göra det. I år är det exakt 60 år sedan jag började i årskurs 1 i enhetsskolan; 38 år sedan jag examinerades som lärare; 30 år sedan jag disputerade och 20 år sedan jag blev professor. Under de senaste 30 åren har jag skrivit  23 böcker. År 1999 tilldelades jag priset som Göteborgs universitets bästa lärare och jag är docent i pedagogik vid universiteten i Göteborg och Helsingfors. Det har varit ett långt, omväxlande och innehållsrikt yrkesliv.

Det jag nu ska arbeta med är att försöka bidra till att utveckla den svenska skolan. Det ska ske genom att studera skolorna i Finland, Kina, Singapore och Kina. Tillsammans med de främsta skolexperterna i dessa länder har jag redigerat en bok: Lee & Kroksmark: Världens bästa undervisning. Dessa kunskaper ska jag använda för att utveckla skolor i olika kommuner och att arrangera konferenser, minsymposier, kongresser och workshops på teman som Världens bästa undervisning och Skola på vetenskaplig grund. Se mer…

OBS Ny e-postadress: tomas@kroksmark.se
___________________________________________

VisingsöKonferens i januari 2018
Forskande lärare – nationella och internationella perspektiv
Singapore – Sydkorea – Sverige
Forskande lärare i kommunerna blir allt vanligare. Så också lärare som är antagna till olika forskarskolor runt om i landet. På flera håll har förstelärare och lektorer ansvaret för den lokala forskningen – och en skola på vetenskaplig grund. I andra kommuner skapas FOU-avdelningar dit forskande förstelärare är kopplade som en resurs för flera eller alla skola i kommunen. Vi har också fått ett Skolforskningsinstitut som ska stödja lärarforskningen. Alla dessa aktiviteter har sin grund i Skollagens Kap 1 § 5 som säger att ‘Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet’.

Konferensen tar upp frågor som:

 • Varför ska lärare forska?
 • Hur kan lärare forska? Vad krävs av lärare, rektor, förvaltning, politiken?
 • Hur skapar men en vetenskaplig organisation som är integrerad i den didaktiska organisationen i en skola eller i en kommun?
 • Hur kan man använda egna forskningsresultat och ny kunskap i den egna skolan?

Gästföreläsare
Professor Heeok Heo, Sunchon National University, Sydkorea.
Professor Ee Ling Low, National Institute of Education (NIE), Singapore.
Fil dr Ann Philgren, Stockholms universitet.

Mer info inom kort.

____________________________________________

Film om Vetenskaplig grund i skolan. Lärlabbet, SVT, 29 mars, 2017
Se filmen…

Forskande lärare i Strömstad
Kommunen som på ett effektivt och elegant sätt kombinerat skollagens 1 Kap 5 § med karriärreformen (förstelärare/lektorer). Forskande förstelärare som skriver rapporter – publicerade i en bok på 138 sidor – och som presenterar sina resultat vid forskningsseminarier där alla lärare deltar… Läs mer!

Modellskolan.
Projektet i Gränna, Ribbaskolan, är nu avslutat. Läs om Modellskolan – resultat, utvärderingar och erfarenheter. Här…

Minisymposium i Lund (filosofiska institutionen) 26/10/2016
Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bilder.

___________________________________________________

 • Om Beprövad erfarenhet – vad är det? Till Pdf…
 • Se föreläsningen Lärandets Mysterium (UR) 23-10-2014. Ca 60 minuter. Till filmen…
 • Se föreläsning Skola på vetenskaplig grund (UR) 2012. Till filmen..
 • Se föreläsning Kollegialt lärande och kollektiv kompetensutveckling vid Lärarkvällar, Lärarförbundet 2013. Till filmen…
 • DN-debatt om Pisa. Läs…
 • Svenska Dagbladet 29/04/2016 om Modellskolan. Läs mer…
 • Vilken grund vilar din förskola på? Förskolan nr 8:2015

__________________________________________

Forskargrupp på temat Skola på vetenskaplig grund! Läs mer…

 

Spara / Dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!