Hem

Nu är jag professor emeritus. Det betyder att jag är pensionerad och inte längre är anställd vid något universitet. Det betyder också att jag numera bestämmer över vad jag själv vill göra – var och när jag ska göra det. I dessa tider kan jag vara Kunskapsepidemiolog.
_________________________________________

Från och med den 1 juli 2019 är jag engagerad som Skolprofessor vid Saltsjöbadens Samskola i Nacka kommun.
_________________________________________

I år är det exakt 63 år sedan jag började i årskurs 1 i enhetsskolan; 41 år sedan jag examinerades som lärare; 33 år sedan jag disputerade och 23 år sedan jag blev professor. Under de senaste drygt 30 åren har jag skrivit 24 böcker och åtskilliga artiklar. År 1999 tilldelades jag priset som Göteborgs universitets bästa lärare och jag är docent i pedagogik vid universiteten i Göteborg och Helsingfors. Jag har varit professor i Umeå, Luleå, Göteborg och i Jönköping. Det har varit ett långt, omväxlande, innehållsrikt och omtumlande yrkesliv.

Nu arbetar jag  – utöver det viktiga uppdraget att vara skolprofessor vid Samskolan och Neglinge skola i Nacka – med att försöka bidra till att utveckla den svenska skolan i allmänhet men också en ny lärarutbildning. Det ska ske genom samarbeten med skolforskare i Finland, Singapore, Sydkorea och Kina och med lärare vid samskolan och i Sverige för övrigt som förfogar över beprövad erfarenhet (fronesis – medveten praktisk klokskap förankrad i professionell praxis Läs….

 • Den 24 september 2021 deltar jag i ett samtal om forskande lärare i skolan. Svenska Mässan i Göteborg.
 • Rektor bygger lärarakademi Läs…

I samarbete med de främsta skolexperterna i dessa länder har jag tillsammans med professor Okhwa Lee* redigerat boken: Lee & Kroksmark: Världens bästa undervisning. De kunskaper som finns samlade i boken använder jag för att tillsammans med rektor och lärare utveckla  Samskolan. Det sker bland annat genom handledning av lärares forskning och genom universitetskurser som ger lärarna högskolepoäng:

 • Forskande lärare – en skola på vetenskaplig grund för full måluppfyllelse.
  Steg 1; 7,5 hp
  Luleå tekniska universitet
 • Vetenskapsteori för lärare.
  Steg 2; 7,5 hp 
  Luleå tekniska universitet

________________________________________________________

*Professor Okhwa Lee om världens bästa skola. Här…
Läs i Svenska Dagbladet.
________________________________________________________

NY BOK –  Forskande lärare – som arbetar heltid i skolan. Titta på Studentlitteraturs hemsida. Mer om boken…

________________________________________________

E-postadress: tomas@kroksmark.se
________________________________________________

DOCERA NECESSE EST!

Spara / Dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!