Hem

Since 1950

Nu är jag professor emeritus. Det betyder att jag inte längre är anställd vid något universitet. Det betyder också att jag numera bestämmer över vad jag själv vill göra – var och när jag ska göra det.

I år är det exakt 62 år sedan jag började i årskurs 1 i enhetsskolan; 40 år sedan jag examinerades som lärare; 32 år sedan jag disputerade och 22 år sedan jag blev professor. Under de senaste drygt 30 åren har jag skrivit  23 böcker och åtskilliga artiklar. År 1999 tilldelades jag priset som Göteborgs universitets bästa lärare och jag är docent i pedagogik vid universiteten i Göteborg och Helsingfors. Det har varit ett långt, omväxlande och innehållsrikt yrkesliv.

Det jag nu ska arbeta med är att försöka bidra till att utveckla den svenska skolan. Det ska ske genom samarbeten med skolforskare i Finland, Singapore, Sydkorea och Kina och med lärare i Sverige som förfogar över beprövad erfarenhet (fronesis – medveten praktisk klokskap förankrad i professionell praxis Läs…).

I samarbete med de främsta skolexperterna i dessa länder har jag tillsammans med professor Okhwa Lee redigerat boken: Lee & Kroksmark: Världens bästa undervisning. De kunskaper som finns samlade i boken använder jag för att utveckla skolor i olika kommuner, bland annat genom universitetskurser som ger lärarna högskolepoäng:

 • Forskande lärare – en skola på vetenskaplig grund för full måluppfyllelse.
  Steg 1; 7,5 hp
  Luleå tekniska universitet
 • Vetenskapsteori för lärare.
  Steg 2; 7,5 hp 
  Luleå tekniska universitet

Professor Okhwa Lee framträder vid Bokmässan i Göteborg i september 2019.

________________________________________________

E-postadress: tomas@kroksmark.se
________________________________________________

DOCERA NECESSE EST!

Spara / Dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!