Hem

Since 1950

Nu är jag professor emeritus. Det betyder att jag inte längre är anställd vid något universitet. Det betyder också att jag numera bestämmer över vad jag själv vill göra – var och när jag ska göra det.

I år är det exakt 61 år sedan jag började i årskurs 1 i enhetsskolan; 39 år sedan jag examinerades som lärare; 31 år sedan jag disputerade och 21 år sedan jag blev professor. Under de senaste 30 åren har jag skrivit  23 böcker och åtskilliga artiklar. År 1999 tilldelades jag priset som Göteborgs universitets bästa lärare och jag är docent i pedagogik vid universiteten i Göteborg och Helsingfors. Det har varit ett långt, omväxlande och innehållsrikt yrkesliv.

Det jag nu ska arbeta med är att försöka bidra till att utveckla den svenska skolan. Det ska ske genom samarbeten med skolforskare i Finland, Singapore, Sydkorea och Kina och med lärare i Sverige som förfogar över beprövad erfarenhet (fronesis – medveten praktisk klokskap förankrad i professionell praxis).

I samarbete med de främsta skolexperterna i dessa länder har jag tillsammans med professor Okhwa Lee redigerat boken: Lee & Kroksmark: Världens bästa undervisning. De kunskaper som finns samlade i boken använder jag för att utveckla skolor i olika kommuner, bland annat genom kurser som ger lärarna högskolepoäng:

 • Universitetskurs för lärare som arbetar i skolan: Forskande lärare – en skola på vetenskaplig grund för full måluppfyllelse. Steg 1; 7,5 hp. Här. Läs mer…

________________________________________________

OBS Ny e-postadress: tomas@kroksmark.se
____________________________________________

KONFERENS FÖR LÄRARE I SKOLAN
SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
     – MED FORSKANDE LÄRARE
          – FÖR FULL MÅLUPPFYLLELSE
Konferens i Stockholm våren 2019

DOCERA NECESSE EST! Mer…

Ny artikel: Forskning i skolan – forskande lärare
Lärares uppfattningar av begreppet vetenskaplig grund  Läs…

____________________________________________

PÅGÅENDE UTBILDNINGSPROJEKT

Forskande lärare i Saltsjöbadens Samskola i Nacka kommun
Samtliga lärare följer en kurs vid Luleå tekniska universitet: Forskande lärare i skolan 7,5 hp. Kursen ges i sin helhet i Samskolans lokaler i Nacka kommun och pågår i Steg 1 under verksamhetsåret 2018-2019.Lärarna bedriver forskning i den egna verksamheten. Den kunskap som genereras genom forskningen ska lägga grunden till ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan på säker, vetenskaplig grund. Lärarns forskning ska publiceras i artiklar samlade i en teologi som Studentlitteratur ska ges ut hösten 2019. För närvarande pågår 16 olika forskningsprojekt i skolan. Läs mer… Samskolan har också ett kunskapsutbyte med lärare och forskare i Sydkorea och Singapore samt planer på att tillsammans med Luleå tekniska universitet etablera en lärarakademi.

Forskande lärare i Lillerudsgymnasiet AB i Vålberg (naturbruksgymnasium).
Lillerudsgymnasiet i Vålberg som ligger utanför Karlstad startar en skolan på vetenskaplig grund med forskande lärare för full måluppfyllelse i augusti 2018. Det är första gången som ett naturbruksgymnasium har ambitionen att arbeta på vetenskaplig grund då det gäller undervisning och lärande.


AVSLUTADE UTBILDNINGSPROJEKT

Forskande lärare i Tanum
I Tanums kommun utvecklar ett tjugotal förstelärare vetenskaplig kompetens genom att studera forskningens teorier och metoder. De nyvunna kunskaperna ska leda fram till forskande lärare, som studerar lokal didaktiska frågor. Forskningens resultat ska lägga grunden till en undervisning och ett lärande på vetenskaplig grund med full måluppfyllelse som mål. Lär mer…

Forskande lärare i Fisksätraskolan
På Fisksätraskolan, som ligger i Nacka kommun, är alla lärare involverade i lokal forskning. De lär sig att forska i den egna verksamheten och därigenom producera kunskap som är grundad i den egna praktiken för den egna praktiken. Lär mer…

Forskande lärare i Strömstad
Kommunen som på ett effektivt och elegant sätt kombinerat skollagens 1 Kap 5 § med karriärreformen (förstelärare/lektorer). Forskande förstelärare som skriver rapporter – publicerade i en bok på 138 sidor år ett och 220 sidor år 2 – och som presenterar sina resultat vid forskningsseminarier där alla lärare deltar. Det ger resultat på måluppfyllelsen. Resultaten här…  Lär mer…  Se mer!

___________________________________________

Viktiga centrala begrepp
Inom ramen för de kurser och det utvecklingsarbete som jag arbetar med (ovan) ligger utgångspunkterna i ett antal grundbegrepp. (Läs mer…)

____________________________________________

Modellskolan.
Projektet i Gränna, Ribbaskolan, är avslutat 2015. Läs om Modellskolan – resultat, utvärderingar och erfarenheter. Här…

____________________________________________

 • Om Beprövad erfarenhet – vad är det? Till Pdf…
 • Film om Vetenskaplig grund i skolan. Lärlabbet, SVT, 29 mars, 2017
  Se filmen…
 • Se föreläsningen Lärandets Mysterium (UR) 23-10-2014. Ca 60 minuter. Till filmen…
 • Se föreläsning Skola på vetenskaplig grund (UR) 2012. Till filmen..
 • Se föreläsning Kollegialt lärande och kollektiv kompetensutveckling vid
 • Lärarkvällar, Lärarförbundet 2013. Till filmen…
 • DN-debatt om Pisa. Läs…
 • Svenska Dagbladet 29/04/2016 om Modellskolan. Läs mer…
 • Vilken grund vilar din förskola på? Förskolan nr 8:2015

__________________________________________

 

Spara / Dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!