Hem

Since 1950

 

Jag är professor emeritus i pedagogiskt arbete vid Jönköping University och legitimerad lärare. Jag har tidigare varit professor vid universiteten i Umeå, Luleå och Göteborg.

År 1979 examinerades jag som lärare vid Göteborgs universitet. Två år senare – 1981 – avlade jag fil. kand.examen i pedagogik, sociologi och vetenskapsteori vid samma universitet. 1987 disputerade jag i ämnet pedagogik på avhandlingen Fenomenografisk didaktik. År 1999 tilldelades jag priset som Göteborgs universitets bästa lärare. Jag är docent i pedagogik vid universiteten i Göteborg och Helsingfors. CV…

OBS Ny e-postadress: tomas@kroksmark.se

___________________________________________

Konferens i 31 augusti – 1 september 2017 på Visingsö
Så skapas en skola på vetenskaplig grund
Konferensen vänder sig exklusivt till förvaltningschefer och chefer i skolan som har centralt ansvar för skolan i kommunen eller i den fristående skolan. Skollagen säger att ‘utbildningen ska vila på vetenskaplig grund’ vilket innebär att skolan vid sidan av den didaktiska organisationen också måste skapa en vetenskaplig sådan. Dessa måste kunna kommunicera med varandra om den vetenskapliga grunden ska kunna ta sina utgångspunkter i skolans praktik om lärare ska kunna producera ny använVisingsödbar och vetenskapligt grundad kunskap som fundament för undervisningen. Den moderna skolan måste vara såväl konsumerande som producerande av vetenskaplig kunskap.
Om skolan ska kunna fylla ut lagens krav måste hela den sk styrkedjan ha kunskaper nog om forskning i skolan, forskande lärare och om hur en vetenskapliga organisation kan skapas vid sidan av den didaktiska. Konferensen behathndlar dessa frågor i form av en kurs där målet är att lägga kunskapsgrunden till en forskande skola – på vetenskaplig grund.

Konferensen äger rum på Visingsö – ön i Vättern – med en levande historia sedan medeltiden.
Mer info…

Konferens i oktober 2017
Forskande lärare
Forskande lärare i kommunerna blir allt vanligare. Så också lärare som är antagna till olika forskarskolor runt om i landet. På flera håll har förstelärare och lektorer ansvaret för forskningen – och en skola på vetenskaplig grund. Vi har också fått ett Skolforskningsinstitut som ska stödja lärarforskningen. Konferensen tar upp de viktigaste frågorna kring forskande lärare – nationellt och internationellt.
Mer info inom kort.

____________________________________________

Film om Vetenskaplig grund i skolan. Lärlabbet, SVT, 29 mars, 2017
Se filmen…

Forskande lärare i Strömstad
Kommunen som på ett effektivt och elegant sätt kombinerat skollagens 1 Kap 5 § med karriärreformen (förstelärare/lektorer). Forskande förstelärare som skriver rapporter – publicerade i en bok på 138 sidor – och som presenterar sina resultat vid forskningsseminarier där alla lärare deltar… Läs mer!

Modellskolan.
Projektet i Gränna, Ribbaskolan, är nu avslutat. Läs om Modellskolan – resultat, utvärderingar och erfarenheter. Här…

Minisymposium i Lund (filosofiska institutionen) 26/10/2016
Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bilder.

___________________________________________________

 • Om Beprövad erfarenhet – vad är det? Till Pdf…
 • Se föreläsningen Lärandets Mysterium (UR) 23-10-2014. Ca 60 minuter. Till filmen…
 • Se föreläsning Skola på vetenskaplig grund (UR) 2012. Till filmen..
 • Se föreläsning Kollegialt lärande och kollektiv kompetensutveckling vid Lärarkvällar, Lärarförbundet 2013. Till filmen…
 • DN-debatt om Pisa. Läs…
 • Svenska Dagbladet 29/04/2016 om Modellskolan. Läs mer…
 • Vilken grund vilar din förskola på? Förskolan nr 8:2015

__________________________________________

Forskargrupp på temat Skola på vetenskaplig grund! Läs mer…

 

Spara / Dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Comments are closed.