Böcker

Under åren har jag publicerat 26 böcker och en rad olika artiklar och uppsatser Läs. Min viktigaste text är Den tidlösa pedagogiken (se nedan) som behandlar pedagoger och didaktiker från Salomo (800 f.Kr.) till vår egen tids klassiker. Numera skriver jag bara texter – framför allt böcker. Den senaste är en antologi – där jag är redaktör – som publicerades 2021. Boken behandlar ämnesdidaktiken: Tio forskare om ämnesdidaktik. 

I boken medverkar tio av landets främsta ämnesdidaktiker.

Böcker publicerade under de senaste åren

Forskande lärare – red tillsammans med rektor Britta Wikman, Nacka kommun – visar exempel på hur lärare kan forska på arbetstid, hur forskningensresultat kan användas direkt i undervisningen och hur en skola grundad i närproducerad kunskapsproduktion förbättrar kvaliteterna i elevernas lärande. Medverkande författare är förvaltningschef, rektor, professor samt verksamma, forskande lärare.

Världens bästa undervisning – red tillsammans med professor Okhwa Lee, Sydkorea – beskriver hur skolor är organiserade och hur lärare arbetar i de länder vars skolresultat är de bästa i internationella kunskapstester (PISA; TIMMS etc). Mer…