Böcker

Under åren har jag publicerat 26 böcker och en rad olika artiklar och uppsatser Läs. Min viktigaste text är Den tidlösa pedagogiken (se nedan) som behandlar pedagoger och didaktiker från Salomo (800 f.Kr.) till vår egen tids klassiker. Numera skriver jag bara texter – framför allt böcker. Den senaste är en antologi – där jag är redaktör – som publicerades 2021. Boken behandlar ämnesdidaktiken: Tio forskare om ämnesdidaktik.  Under 2024 planerar jag att publicera en nyskriven handbok i hur lärare kan och ska forska i den egna praktiken.

I boken Tio forskare om ämnesdidaktik medverkar tio av landets främsta ämnesdidaktiker.

Böcker publicerade under de senaste åren

Forskande lärare – red tillsammans med rektor Britta Wikman, Nacka kommun – visar exempel på hur lärare kan forska på arbetstid, hur forskningensresultat kan användas direkt i undervisningen och hur en skola grundad i närproducerad kunskapsproduktion förbättrar kvaliteterna i elevernas lärande. Medverkande författare är förvaltningschef, rektor, professor samt verksamma, forskande lärare.

Världens bästa undervisning – red tillsammans med professor Okhwa Lee, Sydkorea – beskriver hur skolor är organiserade och hur lärare arbetar i de länder vars skolresultat är de bästa i internationella kunskapstester (PISA; TIMMS etc). Mer…

Boken behandlar pedagogiken från Salomo (800 f.Kr) till vår egen samtid.

Bokens omslagsbild är en kopia på Hans Gude (1825–1903) och Adolph Tidemand (1814–1876) Brudfärden i Hardanger. Ur förordet till boken: ”Jag tycker att bilden säger en hel del om den tidlösa pedagogiken. Inget ämne har så höga och storslagna fjäll och så djupa och underbara fjordar, inget ämne glider så stilla och vackert fram i det akademiska landskapet. Där finns glädjen hos spelmannen i båtens toft liksom det vackra brudparet i aktern. De belysta kvinnorna i mitten har en särställning och mot relingen hänger och lutar sig de mera obemärkta. Idyllen hade varit fullständig om det inte vore för mannen med geväret. Han är beredd att skjuta skarpt, rent av döda. Antingen för födan eller för att avvärja ett hotande anfall. Eller kanske bara för nöjes skull?”